Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2015-07-27] รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2) (อ่าน 7)
-  [2015-07-16] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายภายใน หมู่ที่ 2,3,5 (อ่าน 18)
-  [2015-07-14] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้งคุ้ง ม.1 ,สายกอลาน ม. (อ่าน 28)
-  [2015-07-13] ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนาเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4,5,6, (อ่าน 13)
-  [2015-07-06] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน (อ่าน 20)
-  [2015-06-26] ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 25)
-  [2015-06-26] นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ (อ่าน 16)
-  [2015-06-15] ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4,5,6,8,10,11 และหมู่ที่ 12 (อ่าน 29)
-  [2015-06-15] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้าง (อ่าน 23)
-  [2015-06-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองยี่เหร (อ่าน 29)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2015-07-29] KlielkLob (อ่าน 88)
-  [2015-07-22] KlininLob (อ่าน 413)
-  [2015-07-14] TrvvvxeLob (อ่าน 400)
-  [2015-07-11] TifvvxeLob (อ่าน 127)
-  [2015-07-05] FajeitSict (อ่าน 194)
-  [2015-07-04] GajeitSict (อ่าน 22)
-  [2013-07-27] เรียน ท่านนายก อบต (อ่าน 27852)
-  [2013-04-19] สอบถาม (อ่าน 14492)
-  [2013-01-27] ทรงพระเจริญ (อ่าน 12308)
-  [2012-12-20] เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 8544)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 11797)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th