Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2016-08-26] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 (อ่าน 4)
-  [2016-08-26] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 3)
-  [2016-08-26] ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 3)
-  [2016-08-16] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ (อ่าน 51)
-  [2016-07-05] ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (อ่าน 198)
-  [2016-06-13] ประกาศขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559 (อ่าน 66)
-  [2016-06-13] นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 52)
-  [2016-05-26] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (อ่าน 294)
-  [2016-05-19] ประกาศเรียกประชุมสภา (อ่าน 73)
-  [2016-05-10] ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559 (อ่าน 81)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-08-26] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 (อ่าน 1)
-  [2016-08-16] ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (อ่าน 15)
-  [2016-08-15] ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (อ่าน 12)
-  [2016-08-15] ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 11)
-  [2016-08-04] ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (อ่าน 12)
-  [2016-08-01] ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (อ่าน 12)
-  [2016-08-01] ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 17)
-  [2016-08-01] ประกาศยกเลิกโครงการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (อ่าน 15)
-  [2016-07-08] ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (อ่าน 33)
-  [2016-07-08] ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (อ่าน 28)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-07-10] Nrydhbrvjeox (อ่าน 426)
-  [2016-07-10] Nryhbrvjeox (อ่าน 48)
-  [2016-07-10] Nrdbbrvjeox (อ่าน 35)
-  [2016-05-21] "ขอเชิญอบรม การออกแบบอาคาร (คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ) ด้วย NEO RC และ NEO Steel Design" (อ่าน 289)
-  [2013-07-27] เรียน ท่านนายก อบต (อ่าน 36832)
-  [2013-04-19] สอบถาม (อ่าน 18198)
-  [2013-01-27] ทรงพระเจริญ (อ่าน 14763)
-  [2012-12-20] เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 9396)
-  [2012-05-08] ขออนุญาตแนะนำ โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.) (อ่าน 2378)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 15245)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th