Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2016-02-08] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังานจ้าง (อ่าน 30)
-  [2016-01-13] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 154)
-  [2015-12-09] ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (อ่าน 61)
-  [2015-12-09] ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (อ่าน 30)
-  [2015-11-30] ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง (อ่าน 84)
-  [2015-11-18] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 55)
-  [2015-10-27] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 116)
-  [2015-10-19] ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 67)
-  [2015-10-19] ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 44)
-  [2015-10-13] ประกาศตรวจรับงานจ้าง (อ่าน 52)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-02-10] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนลูกรัง สายเขานุ้ย หมู่ที่ ๑๔ (อ่าน 5)
-  [2016-02-10] ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาโต๊ะโบด หมู่ที่ ๕ (อ่าน 5)
-  [2016-02-09] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านพรุใหญ่ (อ่าน 8)
-  [2016-02-08] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 5)
-  [2016-02-05] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ (อ่าน 3)
-  [2016-02-05] ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก ม ๕ ม๙ และ ม๑๑ (อ่าน 5)
-  [2016-02-05] ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาโต๊ะโบด ม.5 (อ่าน 5)
-  [2016-02-05] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยอ-คลองพน ม.12 (อ่าน 6)
-  [2016-02-02] ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บวัสดุและห้องปฏิบัติงานกองช่าง (อ่าน 4)
-  [2016-02-02] ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 4)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2015-11-23] MveflkLob (อ่าน 2752)
-  [2015-11-20] MvelkLob (อ่าน 296)
-  [2013-07-27] เรียน ท่านนายก อบต (อ่าน 35586)
-  [2013-04-19] สอบถาม (อ่าน 17069)
-  [2013-01-27] ทรงพระเจริญ (อ่าน 14332)
-  [2012-12-20] เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 9212)
-  [2012-05-08] ขออนุญาตแนะนำ โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.) (อ่าน 2286)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 14637)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th