Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2015-03-02] สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และหมู่ที่ 14 (อ่าน 8)
-  [2015-02-25] ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 16)
-  [2015-02-24] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 22)
-  [2015-02-23] ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2558 (อ่าน 11)
-  [2015-02-23] ประกาศสภา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (อ่าน 7)
-  [2015-02-23] ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2558 (อ่าน 8)
-  [2015-02-20]  ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน (อ่าน 16)
-  [2015-02-13] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลฯ (อ่าน 27)
-  [2015-02-10] ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (อ่าน 102)
-  [2015-02-10] ประกาศ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน ห (อ่าน 60)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2015-03-02] Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY  (อ่าน 1)
-  [2013-07-27] เรียน ท่านนายก อบต (อ่าน 14816)
-  [2013-04-19] สอบถาม (อ่าน 13282)
-  [2013-01-27] ทรงพระเจริญ (อ่าน 7692)
-  [2012-12-20] เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 7949)
-  [2012-05-08] ขออนุญาตแนะนำ โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.) (อ่าน 1069)
-  [2011-08-01] ทดสอบ (อ่าน 7107)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 4138)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th