Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2016-05-26] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (อ่าน 41)
-  [2016-05-19] ประกาศเรียกประชุมสภา (อ่าน 15)
-  [2016-05-10] ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559 (อ่าน 19)
-  [2016-04-25] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (อ่าน 184)
-  [2016-04-07] ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ (อ่าน 44)
-  [2016-04-07] ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2259 (อ่าน 35)
-  [2016-04-07] ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 21)
-  [2016-03-04] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 (อ่าน 81)
-  [2016-02-25] ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 69)
-  [2016-02-25] ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (อ่าน 50)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-05-26] ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5,9,1 (อ่าน 2)
-  [2016-05-26] ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 พรุใหญ่ (อ่าน 3)
-  [2016-05-26] ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬาและสายบ้านลุงเชียร หมู่ที่ 3 (อ่าน 3)
-  [2016-05-11] ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สายบ้านเหนือ-ทุ่งยอ (อ่าน 7)
-  [2016-05-10] ประกาศราคากลางอาหารเสริมนม เทอม 1/59 (ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.59) (อ่าน 8)
-  [2016-05-04] ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 (อ่าน 14)
-  [2016-04-28] ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 งวดสุดท้าย (อ่าน 13)
-  [2016-04-27] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดินนา (อ่าน 17)
-  [2016-04-26] ประกาศราคากลางจัดจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 14)
-  [2016-04-07] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 24)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-05-26] Ghtfvvrvjeox (อ่าน 49)
-  [2016-05-21] "ขอเชิญอบรม การออกแบบอาคาร (คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ) ด้วย NEO RC และ NEO Steel Design" (อ่าน 67)
-  [2016-05-09] Ghtfvrvjeox (อ่าน 309)
-  [2016-05-08] Rrjvfvrvjeox (อ่าน 27)
-  [2016-05-08] Rrjrdsfvrjeox (อ่าน 14)
-  [2016-05-08] Rrjrdfvrjeox (อ่าน 16)
-  [2016-05-07] Rrjrfvrjeox (อ่าน 62)
-  [2016-04-08] Rrjfonfvrjeox (อ่าน 771)
-  [2016-03-04] LovbrvLob (อ่าน 1602)
-  [2016-03-03] LovbvLob (อ่าน 108)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 15157)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th