Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2015-01-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองแรด- ห้วยตูม  (อ่าน 12)
-  [2015-01-14] ประกาศรายงานการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (อ่าน 26)
-  [2015-01-13] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวและที่รับประทานอาหาร หมู่ที่ ๖ บ้านพรุใหญ่ (อ่าน 21)
-  [2015-01-13] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวที่ รับประทานอาหารและห้องนํ้ำ-ห้องส้วมศพด. หมู่ที่ 11 (อ่าน 19)
-  [2015-01-12] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองไครใต้ หมู่ที่ 14 (อ่าน 13)
-  [2015-01-12] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านหินเพิง (อ่าน 19)
-  [2015-01-12] สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที. ๖ บ้านพรุใหญ่ (อ่าน 17)
-  [2014-12-30] สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองแรด-ห้วยตูม หมู่ที่ 7 บ้านคลองแรด  (อ่าน 33)
-  [2014-12-26] ประการศ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารฯ (อ่าน 36)
-  [2014-12-25] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (อ่าน 117)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2013-07-27] เรียน ท่านนายก อบต (อ่าน 11781)
-  [2013-04-19] สอบถาม (อ่าน 11931)
-  [2013-01-27] ทรงพระเจริญ (อ่าน 6971)
-  [2012-12-20] เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 7659)
-  [2012-05-08] ขออนุญาตแนะนำ โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.) (อ่าน 796)
-  [2011-08-01] ทดสอบ (อ่าน 6458)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 1967)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th