Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2015-10-01] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทคลองยี่เหร่) เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (อ่าน 10)
-  [2015-10-01] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งครก) เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสด (อ่าน 7)
-  [2015-09-25] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สายหนองเป็ด (อ่าน 14)
-  [2015-09-25] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา คลส.(หนองเป็ดน้ำ) ม.10 (อ่าน 10)
-  [2015-09-25] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลส.(สายห้ว (อ่าน 9)
-  [2015-09-25] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา คลส.(ห้วยจำปูน-ทุ่งครก) ม.11 (อ่าน 9)
-  [2015-09-25] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา คลส.(สุสาน-ท่าเรือ) ม.10 (อ่าน 11)
-  [2015-09-25] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลส.(สุสาน- (อ่าน 6)
-  [2015-09-24] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 17)
-  [2015-09-14] ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม (อ่าน 17)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2015-09-25] MligmelkLob (อ่าน 194)
-  [2015-09-25] GvvpeditSict (อ่าน 1)
-  [2015-09-24] GvveditSict (อ่าน 18)
-  [2015-09-24] MligelkLob (อ่าน 1)
-  [2015-09-18] MlidffelkLob (อ่าน 106)
-  [2015-09-18] MlidfelkLob (อ่าน 16)
-  [2015-09-17] MlidelkLob (อ่าน 19)
-  [2015-09-17] GajeditSict (อ่าน 8)
-  [2015-07-29] KlielkLob (อ่าน 1016)
-  [2015-07-22] KlininLob (อ่าน 888)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 13207)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th