Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2016-09-13] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 20)
-  [2016-09-13] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 11)
-  [2016-09-05] ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล (อ่าน 75)
-  [2016-09-02] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (อ่าน 21)
-  [2016-09-02] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 23)
-  [2016-09-01] รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่1 (อ่าน 23)
-  [2016-08-26] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 (อ่าน 31)
-  [2016-08-26] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 25)
-  [2016-08-26] ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 24)
-  [2016-08-16] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ (อ่าน 83)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-09-28] ประกาศวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ (อ่าน 3)
-  [2016-09-28] ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ (อ่าน 3)
-  [2016-09-22] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารไอซีทีและอาคารประชาสัมพันธ์ (อ่าน 11)
-  [2016-09-22] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายภายใน หมุ่ที่ 2,3,6,8 และหมู่ที่ 11 (อ่าน 10)
-  [2016-09-16] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวเคฟซิล) สาย 59 หมู่ที่ 4 บ้านคลองปิ้ง (อ่าน 13)
-  [2016-09-15] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดินนา (อ่าน 10)
-  [2016-09-15] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะพร้าว (อ่าน 9)
-  [2016-09-15] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 11 (อ่าน 20)
-  [2016-09-14] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 11 (อ่าน 10)
-  [2016-09-14] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เคฟซิล) สาย 59 หมู่ที่ 4 บ้านคลองปิ้ง (อ่าน 14)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-10-01] NgddbdditSict (อ่าน 13)
-  [2016-09-22] GlkjditSict (อ่าน 149)
-  [2016-09-22] NgdbdditSict (อ่าน 6)
-  [2016-09-22] VrdbdditSict (อ่าน 14)
-  [2016-09-21] VrbdditSict (อ่าน 6)
-  [2016-09-21] GpnedditSict (อ่าน 10)
-  [2016-09-21] VrbditSict (อ่าน 4)
-  [2016-09-18] VrevdeCditSict (อ่าน 41)
-  [2016-09-14] BfpdeCditSict (อ่าน 70)
-  [2016-09-13] BfpeCditSict (อ่าน 17)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 15267)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th