Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2016-09-13] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 41)
-  [2016-09-13] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 25)
-  [2016-09-05] ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล (อ่าน 115)
-  [2016-09-02] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (อ่าน 37)
-  [2016-09-02] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 36)
-  [2016-09-01] รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่1 (อ่าน 32)
-  [2016-08-26] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 (อ่าน 42)
-  [2016-08-26] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 37)
-  [2016-08-26] ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 39)
-  [2016-08-16] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ (อ่าน 107)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-10-17] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 8)
-  [2016-10-13] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 11) (อ่าน 8)
-  [2016-10-13] ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (อ่าน 7)
-  [2016-10-11] ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 11 (อ่าน 7)
-  [2016-10-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคารถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (อ่าน 7)
-  [2016-10-10] ผลการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (อ่าน 5)
-  [2016-10-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เคฟซิล) สาย 59 (อ่าน 5)
-  [2016-10-06] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 7)
-  [2016-10-06] ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ประจำปี 2560 (อ่าน 6)
-  [2016-10-06] ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 (อ่าน 8)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-10-23] Bljcbvjeox (อ่าน 4)
-  [2016-10-20] Bljfdhflvjeox (อ่าน 34)
-  [2016-10-20] Bljfhflvjeox (อ่าน 2)
-  [2016-10-20] Bljfhlvjeox (อ่าน 10)
-  [2016-10-20] Bljhlvjeox (อ่าน 10)
-  [2016-10-20] Bljhvjeox (อ่าน 2)
-  [2016-10-19] Bljdgfvjeox (อ่าน 4)
-  [2016-10-19] Bljgfvjeox (อ่าน 3)
-  [2016-10-19] Bujgfvjeox (อ่าน 3)
-  [2016-10-19] Btdfvfvjeox (อ่าน 7)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 15274)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th