Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2017-06-16] ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 105)
-  [2017-06-08] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 67)
-  [2017-05-17] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 59)
-  [2017-05-17] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 61)
-  [2017-05-17] ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 53)
-  [2017-05-16] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 123)
-  [2017-03-01] ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (อ่าน 241)
-  [2017-02-14] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (อ่าน 216)
-  [2017-02-10] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 113)
-  [2017-02-10] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 112)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2017-07-06] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (อ่าน 15)
-  [2017-07-06] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยจำปูน หมู่ที่ 11 (อ่าน 16)
-  [2017-07-05] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายภายใน หมู่ที่ 9 (อ่าน 14)
-  [2017-07-03] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (อ่าน 19)
-  [2017-06-15] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 (อ่าน 48)
-  [2017-06-13] ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะและอาคารประกอบอื่น ๆ (อ่าน 23)
-  [2017-06-09] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายภายใน หมุ่ที่ 9 (อ่าน 32)
-  [2017-06-07] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (อ่าน 14)
-  [2017-06-06] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายภายใน หมู่ที่ 9 (อ่าน 16)
-  [2017-06-02] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ่าน 23)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2016-12-26] ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน (อ่าน 2629)
-  [2013-07-27] เรียน ท่านนายก อบต (อ่าน 38993)
-  [2013-04-19] สอบถาม (อ่าน 24708)
-  [2013-01-27] ทรงพระเจริญ (อ่าน 15182)
-  [2012-12-20] เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 9576)
-  [2012-05-08] ขออนุญาตแนะนำ โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อบต.) (อ่าน 2795)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 15487)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th