Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
     
 
 
วันเข้าพรรษา 2556โครงการบันประชาอาสาปลูกป่า 2556 ภาพกิจกรรม 5 ธันวา 2555รูปประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี( 2557-2559)
รวมภาพการแข่งกิฬาประจำปี 2556พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012ปลูกป่า วันแม่งานเมาว์ลิดประจำปี 2554วันแม่ประจำปี 2554
โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2554กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2555-2557งานประเพณีวันผู้สูงอายุ
 
โครงการเสริมสร้างแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดูทั้งหมด  
 
 
-  [2017-05-17] ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 18)
-  [2017-05-17] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 17)
-  [2017-05-17] ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 13)
-  [2017-05-16] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 40)
-  [2017-03-01] ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (อ่าน 172)
-  [2017-02-14] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (อ่าน 145)
-  [2017-02-10] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 73)
-  [2017-02-10] นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 71)
-  [2017-01-31] หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 (อ่าน 102)
-  [2017-01-31] ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ที่1/2560 (อ่าน 86)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2017-05-11] ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 9)
-  [2017-05-11] ประกาศราคากลางอาหารเสริมนม เทอม 1/2560 (อ่าน 11)
-  [2017-05-03] ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (อ่าน 11)
-  [2017-05-02] ประกาศราคากลางจัดซื้อหินผุ (อ่าน 14)
-  [2017-05-01] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัด - นาต้นกุล หมู่ที่ 8 (อ่าน 13)
-  [2017-04-19] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดินนา-หน้าวัด หมู่ที่ 2 (อ่าน 22)
-  [2017-04-11] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ่าน 20)
-  [2017-04-05] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (อ่าน 24)
-  [2017-03-13] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยอ - ท่าเรือ หมู่ที่ 12 (อ่าน 43)
-  [2017-03-07] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 44)
ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด   
 
-  [2017-05-27] w11cp7yx (อ่าน 14)
-  [2017-05-27] okkaqjrd (อ่าน 13)
-  [2017-05-27] tadalafil citrate liquid 2017 (อ่าน 74)
-  [2017-05-27] ahbn2qhs (อ่าน 20)
-  [2017-05-27] 1p6bsxw8 (อ่าน 27)
-  [2017-05-27] oafqx4nu (อ่าน 9)
-  [2017-05-27] fpbosqyt (อ่าน 9)
-  [2017-05-27] 3n8w5o7g (อ่าน 54)
-  [2017-05-27] 4ybvpic9 (อ่าน 12)
-  [2017-05-27] jq9iyedz (อ่าน 28)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
 
-  [2013-06-04] ทดสอบ (อ่าน 15447)
ตั้งกระทู้ | ผู้ดูแลระบบ | ดูทั้งหมด  
  นายณพรวิศิษฎ์   ผลเงาะ
  นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
 
 
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-   ข้อบัญญัติงบประมาณ
-   แผนดำเนินงานประจำปี
-   ประมวลจริยะธรรม
-   ผลการปฏิบัติงาน
-   สถานะทางการเงิน
-   รายรับรายจ่ายประจำเดือน
-   งบการเงินประจำปี
-   การติดตามและประเมินผลแผน
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558)
-   รายงานผลปฏิบัติงานปี 56
-   แผนการดำเนินงาน ปี 2557
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
-   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-   มุมอาเซียน
-   คู่มือประชาชน
   
 
 เว็บไซต์ในจังหวัด
แนะนำจังหวัดกระบี่
สำนักงานเกษตรกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่
More..

สื่อมวลชน
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
More..

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สำนักงาน
  สลากออมสิน
More..

ค้นหาข้อมูล
 Google.com
 Yahoo.com
 Altavista.com
 Sanook.com
 Thaifind.com
More.. 

E-mail
 Hotmail.com
 Yahoo.com
 Thaimail.com
 Chaiyo.com
More..
 
     
  © 2011 http://www.klongphon.go.th
โทรศัพท์ 075-641188, โทรสาร 075-641189
You can send your comment to webmaster@klongphon.go.th