ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เอกสารแนบ :

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-03-01