ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง และเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

เอกสารแนบ :

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-05-16