ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

เอกสารแนบ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-06-08