ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบฯ

เอกสารแนบ :

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-06-16